Сигурност

1. Потребителски акаунт
Когато се регистрирате в Nikita.bg, Вие използвате потребителско име или email и парола. Вие поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на този акаунт. В акаунтът Ви се съдържа информация за Вас - адреси, телефони история на поръчки. Натрупани бонус точки. За това Ви съветваме да не предоставяте потребителското си име и парола на трети лица. Ако влизате в платформата от чуждо устройство, Ви съветваме да проверявате дали сте излезли от системата. Не запазвайте паролите си на чужди устройства! Информацията, която ни подавате, когато се регистрирате в Nikita.bg, трябва да е коректна и пълна. Валиден телефонен номер, на който можем да се свържем с Вас. Две имена или Коректно попълнено име на Вашата фирма и ЕИК . Правилно изписан имейл адрес. В случай, че установим злоупотреба, ние незабавно ще блокираме достъпът Ви до он-лайн платформата. Ако имате съмнения, че друго лице използва Вашият потребителски профил, моля да ни информирате!

2. Политика за поверителност
Nikita.bg предлага конфедициалност при използването на платформата си. Ние сме регистриран администратор в Комисия за защита на личните данни с АКТ № 49 Спазваме и прилагаме всички законови мерки за запазване на Вашите лични данни. Ние сме един доказан сигурен и дискретен партньор. Нямаме политика да изискваме лични данни, да Ви молим да правите дарения, преводи или каквито и да било плащания чрез имейл. Не работим със Zip файлове. Имейлите с които оперираме завършват на @nikita.bg . Имайте в предвид, че имейл завършващ по различен начин не е наш. И най-вероятно някой се опитва да Ви измами. В имейл бюлетините си винаги изпращаме URL адреси започващи с nikta.bg/.. Ние не изпращаме препратки към други сайтове и страници.

3. Предпазване на Лични данни
Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в Платформата, ще бъде обработена от Енсием ЕООД със седалище Димитровград ул. Казинцбарцика 2Б ап.8 Данните и личната информация, предоставена от клиенти, се използват от Nikita.bg за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с Клиентите относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги. Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице; такава е информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез единен граждански номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална. Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване. Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, ЕГН / в случай, че закупувате стока на изплащане/, адрес , имейл адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера) и финансови данни. Nikita.bg може да използва данни за браузъра, като бисквитки, бисквитки Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на Платформата за предотвратяване на измами и други цели. Когато посетите Платформата и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където Nikita.bg публикува реклами, съдържание или анализи, Nikita.bg може да постави бисквитки във вашия уеб браузър. Един модул бисквитки е ниско количество съхранена информация на компютъра с цел да идентифицира браузъра по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите бисквитки могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул бисквитки за съхраняване в браузъра, ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите бисквитки и да откаже такъв достъп на други сайтове. Nikita.bg може да използва модули бисквитки и за други цели, включително за: Достъп до информация, когато влизате, за да предостави персонализирано съдържание, за да съхрани последната визуализирана страница на един продукт или услуга на oферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси Вътрешен анализ, предоставен от клиента. Ако желаете да не получавате реклами от Nikita.bg, или да не сте вече абонат при получаването на оферти за избрани продукти от Nikita.bg, моля, посетете страницата за отказване на абонамента. Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули бисквитки, за отхвърляне на всички модули бисквитки или да Ви информираме тогава, когато е поставен модул бисквитки. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на бисквитки. Ако отхвърляте всички модули бисквитки, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите ни Достъпни на Платформата данни, като: актуализирана информация за последните поръчки, информация за лична идентификация (включително име, имейл адрес, парола, предпочитания за комуникация и рекламни предпочитания,), предложения (включително история на Последно разглеждани продукти, опитът на взаимодействие с Платформата, преди да потвърдите поръчка, както и предпочитания). Информацията с личните данни на Клиентите са важен компонент от дейността нa Nikita.bg. Чрез регистрирането в Платформата, извършване на Поръчка и попълването на формуляри с лични данни, Клиентите декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни Nikita.bg и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от Nikita.bg и от партньори по договор на Nikita.bg за:
• Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на Платформата и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;
• За да осигури достъпа до ограничени раздели на Платформата;
• Пазарни изследвания;
• Следене на продажбени данни.
Nikita.bg може да разкрие тази информация на неговите дистрибутори и агенти, при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на Nikita.bg, но без ограничения – за обработване и изпълнение на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща или SMS, проучвания и анализи на продажбите, плащания с кредитни карти. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си. Nikita.bg ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато законът изрично му позволява или за да защити своите права, собственост и сигурност. Това включва обмен на информация с други фирми и организации за предотвратяване на измами. Разбира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели или цели, различни от посочените.

4. Права за собственост
Информацията, публикувана в сайтът Nikita.bg, както и в поддържаните от нас страници в социални мрежи са предмет на наша собственост. Забраняваме използването на наши текстове, снимки, банери, дизайни, лого без изришното ни писмено съгласие! ЕНСИЕМ ЕООД няма да бъде обвързана със задължения, свързани с поверителността на изпратената информация, ако действащото законодателство има други изисквания в това отношение.